TG Green Tech Industry Sdn Bhd

Sebuah Syarikat yang berpengalaman luas dalam bidang pengilangan kontrak yang mengilangkan produk makanan, minuman, makanan kesihatan, sunnah dan herba. Syarikat ini terletak di Puncak Alam, Selangor adalah pusat pemprosesan dimana kesemua produk herba separa-siap dan siap dikeluarkan.

Produk ini dihasilkan dengan kaedah tradisional melalui Bioteknologi. Hasil penyelidikan telah menemukan formula menggabungkan kesemua gabungan herba-herba terpilih dan menjdaikan minuman estrak herba produk Ainries dapat memberikan kesan yang memberangsangkan dalam membantu proses perawatan penyakit.

Penghasilannya adalah bertaraf GMP yang bermaksud ‘Good Manufacturing Practice’ atau Amalan Perkilangan Yang Baik.

Amalan GMP ini diwujudkan bagi membantu industri mencapai piawaian pengeluaran makanan yang lebih tinggi bagi memenuhi kehendak-kehendak keselamatan makanan dan kehendak negara.

TG Green Tech Industry Sdn Bhd

Sebuah Syarikat yang berpengalaman luas dalam bidang pengilangan kontrak yang mengilangkan produk makanan, minuman, makanan kesihatan, sunnah dan herba. Syarikat ini terletak di Puncak Alam, Selangor adalah pusat pemprosesan dimana kesemua produk herba separa-siap dan siap dikeluarkan.

Produk ini dihasilkan dengan kaedah tradisional melalui Bioteknologi. Hasil penyelidikan telah menemukan formula menggabungkan kesemua gabungan herba-herba terpilih dan menjdaikan minuman estrak herba produk Ainries dapat memberikan kesan yang memberangsangkan dalam membantu proses perawatan penyakit.

Penghasilannya adalah bertaraf GMP yang bermaksud ‘Good Manufacturing Practice’ atau Amalan Perkilangan Yang Baik.

Amalan GMP ini diwujudkan bagi membantu industri mencapai piawaian pengeluaran makanan yang lebih tinggi bagi memenuhi kehendak-kehendak keselamatan makanan dan kehendak negara.

Pengiktirafan

Produk-produk keluaran Ainries Sdn Bhd telah mendapat pengiktirafan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Jadi tiada keraguan bagi pengguna untuk menggunakan produk kami.